Reklama

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Grupa Roca zamknęła rok 2022 z obrotem 2,09 miliarda EUR oraz inwestycjami o wartości 135 mln EURKolejny rekordowy rok dla Grupy Roca

- Grupa zwiększyła swoje przychody o 1,9% pomimo złożoności makroekonomicznej i spowolnienia popytu i osiągnęła w tym czasie zysk netto w wysokości 42 milionów euro.
- Grupa kontynuuje ścieżkę wzrostu dzięki swojej elastyczności, adaptacji oraz dążeniu do doskonałości we wszystkich prowadzonych procesach.
- Od 2018 roku firma zmniejszyła emisję CO2 o 39%, realizując tym samym swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.


Grupa Roca, światowy lider w projektowaniu, produkcji i sprzedaży produktów do łazienki, zakończyła rok 2022 z obrotem wynoszącym 2,092 miliarda euro. To wzrost o 1,9% w porównaniu do roku 2021. Nie przeszkodził w tym spadek poziomu popytu, którego przyczyn trzeba szukać głównie we wzroście kosztów energii, globalnej inflacji oraz negatywnym wpływie wycofania inwestycji z Rosji. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 42 milionów euro i utrzymała trend wzrostowy, dzięki ciągłemu doskonaleniu wydajności procesów produkcyjnych, wdrażaniu elastycznych operacji biznesowych dostosowanych do lokalnych potrzeb oraz redukcji i kontroli kosztów produkcji. EBITDA wyniosła 356 mln euro, co stanowi 17% obrotu.

Istotne wzrosty sprzedaży odnotowano w Brazylii, Indiach, Chinach oraz w Hiszpanii, która utrzymuje stały wzrost od 2014 roku (z wyjątkiem czasu pandemii COVID-19 w 2020 roku).

- W tak trudnym roku, nasza kadra pokazała zaangażowanie i wysiłek, kontynuując sukces firmy. Aktywa netto wzrosły do 1,7 miliarda euro, co odzwierciedla finansową siłę Grupy, która opiera swój rozwój na samofinansowaniu poprzez reinwestowanie zysków - podkreśla Albert Magrans, CEO Grupy Roca.

135 milionów euro inwestycji - więcej o 8,9% w porównaniu do 2021 roku

Firma zwiększyła wydatki na inwestycje przeznaczając na nie 135 milionów euro, w porównaniu do 124 milionów euro w 2021 roku. Środki te sfinansowały projekty rozszerzenia i poprawy zdolności produkcyjnych zakładów w Brazylii i Indiach, nową fabrykę wanien i brodzików kompozytowych w Polsce, ekspansję w sektorze mebli łazienkowych w Hiszpanii i Portugalii oraz inwestycje w dekarbonizację, cyrkularność i sensoryzację. Te ostatnie gwarantują rozwój wszystkich zakładów produkcyjnych Grupy pod względem digitalizacji, zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów. Firma z powodzeniem przekształciła także swoją fabrykę w Chorwacji w centrum logistyczne, które obsługuje główne rynki Europy Środkowej.

Zrównoważony rozwój: postęp w kierunku osiągnięcia neutralności emisji CO2 do 2045 roku

Grupa Roca wprowadziła swój plan dekarbonizacji w 2018 roku. Od tego czasu osiągnęła 39% redukcję emisji CO2. Zmniejszyła również poziom zużycia energii o 47% i tylko w 2022 roku zainstalowała ponad 10 000 paneli fotowoltaicznych w wielu lokalizacjach, m.in. w Gavà (Hiszpania), Cantanhede (Portugalia) i Suzhou (Chiny). Dziś posiada łącznie już 21 800 paneli na terenie wszystkich obiektów Grupy na świecie.

Postępuje też realizacja planu efektywności wodnej, który wprowadzono w 2021 roku w fabrykach w Burgos (Hiszpania), Eskisehir (Turcja), Settat (Maroko) i Cantanhede (Portugalia). Grupie udało się osiągnąć 47% redukcję zużycia wody i 55% redukcję intensywności jej wykorzystania w ciągu ostatnich pięciu lat.

Firma osiągnęła również 74% poziom recyklingu swoich odpadów oraz zredukowała do 54,6% poziom ich generowania w tym samym okresie.

Rozwój Centrów Kompetencji

Grupa Roca aktywnie rozbudowuje sieć swoich Centrów Kompetencji. Pozwala jej to na dostosowywanie zdolności firmy do potrzeb rynku i umożliwia reagowanie z większą elastycznością, efektywnością i zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Centra Kompetencji są konfigurowane jako ośrodki wiedzy i technologii, które koordynują działania całej Grupy w odpowiednich kategoriach. Przejęcie Royo i Sanit w 2021 roku pokazało, jak sprawnie działa ten model. Wzmocniło to globalną ofertę firmy w zakresie kompleksowych rozwiązań łazienkowych i umożliwiło oferowanie wszystkich kategorii produktów: obok ceramiki sanitarnej pojawiły się baterie, meble łazienkowe, systemy instalacyjne, akcesoria oraz wanny stalowe i kompozytowe.

Kontynuacja wzrostu w 2023 roku


Grupa Roca kontynuuje konsolidację poprzez przejęcie w 2023 roku amerykańskiej firmy Madeli. Zakup przedsiębiorstwa produkującego meble łazienkowe i lustra z siedzibą na Florydzie oraz posiadającego 500 punktów sprzedaży w USA, przyczynił się do wzmocnienia tej kategorii produktów. Wywołał także strategiczny efekt kaskadowy na rynku, gdzie meble odgrywają ważną rolę w procesie remontu.

Bieżący rok jest również owocny pod względem inwestycji w innowacje poprzez platformę Roca Group Ventures, która działa w ramach korporacyjnego funduszu venture capital (CVC). Grupa dokonała pierwszej inwestycji w firmę Aquí Tu Reforma (ATR) - cyfrową platformę do remontów domowych, która ma wspomóc zainteresowanych remontem konsumentów. Przeanalizowała 120 start-upów i zakończyła kilka projektów.

ROCA
press box

NAPISZ DO NAS

> admin(at)lazienkaikuchnia.pl <