Reklama

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cerrad z nowoczesnym Systemem KogeneracjiCerrad z największą jednostką wytwórczą energii elektrycznej w województwie świętokrzyskim na bazie turbiny gazowej. Podstawowym celem inwestycji jest  - poprawa efektywności energetycznej firmy, gdzie celem nadrzędnym  jest- poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zmian klimatycznych związanych z ocieplaniem się klimatu.


Energia - Waluta XXI wieku


Co jeszcze można zrobić dla świata designu (i nie tylko), poza stworzeniem ponadczasowego produktu o doskonałym wzornictwie i najwyższej jakości? Rozwiązania pojawiają się wtedy, gdy myślenie producenta wychodzi poza ramy, a środowisko staje się jednym z głównych priorytetów przy tworzeniu strategii firmy odpowiedzialnej społecznie.

Niezbędna do życia oraz działania, a w naszym otoczeniu biznesowym, konieczna zarówno w trakcie procesu projektowego, jak i fizycznego powstawania płytek ceramicznych jest energia! Malejące zasoby Ziemi, embarga związane z sytuacją międzynarodową, rezygnacja z węgla i fokus na ograniczanie emisji szkodliwych substancji – to wszystko sprawia, że czas na rozmowy o tym, co można zrobić, już dawno się skończył. Teraz potrzebne jest działanie.

Zielona rewolucja

Produkty marki Cerrad na przestrzeni lat zdobyły uznanie światowych odbiorców oraz wiele międzynarodowych nagród. Energię do ich kreowania nasi specjaliści czerpią z nieustannego przyglądania się światu, wiedzy i intensywnej pracy. To wszystko wzbogacają talentem, i doświadczeniem. Efektem ich pracy jest produkt, ale aby powstał, niezbędne są najnowocześniejsze w Polsce (i jedne z nowocześniejszych na Świecie) linie produkcyjne. Od maja 2023 roku, technologia ta funkcjonuje dzięki procesowi kogeneracji, czyli jednoczesnemu wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej. Lata wzmożonych działań nad skutecznym i bezobsługowym rozwiązaniem problemu zapotrzebowania energetycznego Spółki Cerrad, przyniosły efekt w postaci stworzenia niezależnego i w pełni wydajnego systemu, zlokalizowanego w elektrowni kogeneracyjnej w Starachowicach. Jest to największa jednostka wytwórcza energii elektrycznej o mocy 5,12 MWe w wysokosprawnej kogeneracji o mocy cieplnej 10,9 MWt na bazie turbiny gazowej zasilana gazem ziemnym w województwie świętokrzyskim. Wytwarzane ciepło technologiczne, które w znaczącym stopniu zaspokoi potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa i co za tym idzie, ograniczy sumaryczny pobór paliwa gazowego oraz wyraźnie obniży koszty zakupu praw do emisji CO2. Co istotne, inwestycja w kogenerację oznacza przede wszystkim zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz długofalowe działanie na rzecz poprawy stanu powietrza, z czego możemy być dzisiaj niezwykle dumni. Wymienić należy tu również korzyści o charakterze jakościowym, takie jak: poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa wizerunku gminy jako przyjaznej środowisku, zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej, możliwość zapewnienia dodatkowych miejsc pracy.

- Wysokosprawna kogeneracja gazowa jest jednym z kluczowych elementów w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju firmy Cerrad. Dzięki niej Cerrad będzie mógł utrzymać wysokiej jakości produkty w konkurencyjnej cenie, pomimo tendencji wzrostowej cen energii elektrycznej. Zależy nam na tym, aby filozofia spójności z naturą była widoczna nie tylko w designie płytek ceramicznych, ale także w czystym powietrzu nad fabryką. Dzisiaj dbanie o środowisko jest naturalną i integralną częścią naszego funkcjonowania, a nie jedynie działaniem PR-owym. Niezależność energetyczna i działanie na rzecz ograniczania zmian klimatycznych właśnie stały się w naszej organizacji faktem – mówi Filip Cegłowski, Chief Commercial Officer.

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej w spółce Cerrad w Starachowicach, polegającym na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w ilości 32 036 ton CO2 w skali roku oraz oszczędność energii pierwotnej w ilości 149 033 Giga dżuli rocznie.

- Generacja energii elektrycznej o mocy 5,12 MWe przy jednoczesnym wytwarzaniu energii cieplnej o mocy 10,9 MWt w wysokosprawnym układzie kogeneracyjnym zdecydowanie obniży pobór energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej OSDn oraz zbilansuje sumaryczny pobór paliwa gazowego na cele technologiczne zakładu. Eksploatacja jednostki kogeneracyjnej zapewni pokrycie w 100% energii cieplnej dla urządzeń technologicznych części zakładu oraz zabezpieczy potrzeby energii elektrycznej w zakresie 60-100% dla wszystkich zakładów GRES - mówi Tomasz Linek, Kierownik ds. Efektywności Energetycznej Spółki Cerrad i dodaje, że praca elektrowni kogeneracyjnej przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszy zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną. Realizacja inwestycji pozwoli również na osiągnięcie celów polityki energetycznej Polski między innymi zwiększenie ilości wysokosprawnych jednostek wytwórczych energii elektrycznej uwzględniając jednoczesne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego Spółki CERRAD.

Dzięki uzyskanej dotacji ze środków europejskich udaje się osiągać cele środowiskowe szybciej i w większym stopniu. Blisko 10 mln zł dotacji pozwoliło nam na sfinansowanie układu o lepszych parametrach i większej wydajności – mówi Robert Cholewiński, Kierownik ds. Projektów Unijnych w Cerrad.

https://www.youtube.com/watch?v=TkWhR1IiJ5c

Projekt „Budowa systemu kogeneracyjnego dla CERRAD Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr POIS.01.06.01-00-0112/19-00.

Grupa CERRAD
press box

NAPISZ DO NAS

> admin(at)lazienkaikuchnia.pl <